Modellering av vannmiljø i RAS

Lukkede anlegg og RAS (Recirculating Aquaculture Systems) spesielt er stadig mer populære og det bygges i dag en rekke slike anlegg både i Norge og på verdensbasis. I slike systemer gjenbrukes opp mot 98% av vannvolumet, så kontroll på vannets sammensetning er essensiell. Stadig større verdier er forbundet med teknologien, noe som gjør sikkerheten stadig viktigere. Endringer i vannkvalitet kan ha stor effekt på bakteriesammensetningen i biofilter, eller direkte for biomassen og i verste fall medføre massedød.

Bruk av kybernetiske metoder benyttes ikke i denne industrien i dag. En modell av vannkvaliteten vil kunne benyttes som digital tvilling for early warning eller økt forståelse av endringer i anlegget, og i raffinert form som modellbasert regulering av vannkvaliteten. I første omgang kan den kjemiske sammensetningen av vannet modelleres, med senere utvidelse for påvirkningen fra fòr, biomasse, biofilter, mm.

Oppgaven oppsummeres i følgende punkter:

  • Definering av modell for vannkvalitet i RAS-anlegg med avgrensninger
  • Dataassimilering: Innhenting av sensordata / målinger og tuning av modellen
  • Implementasjon og test mot målinger i ett eller flere RAS-anlegg